دکتر سید محمد رضا حکیمیان

بورد جراحی و فلوشیپ جراحی سرطان


کلینیک پستان اردیبهشت

پیشگیری از سرطان پستان

فیلم تشخیص بیماری پستان

فیلم آموزشی معاینه سینه

آدرس مطب و برنامه هفتگی

نرم و آهسته برانیم

This is a poem written by a teenager with cancer.
اين شعر توسط يک نوجوان متبلا به سرطان نوشته شده است.
This poem was written by a terminally ill young girl in a New York Hospital
اين شعر را اين دختربسيار جوان در حالي که آخرين روزهاي زندگي اش را سپري مي کند در بيمارستان نيويورک نگاشته است

SLOW DANCE
رقص آرام

Have you ever watched kids

آيا تا به حال به کودکان نگريسته ايد

On a merry-go-round?

در حاليکه به بازي "چرخ چرخ" مشغولند؟

Or listened to the rain

و يا به صداي باران گوش فرا داده ايد،

Slapping on the ground?

آن زمان که قطراتش به زمين برخورد مي کند؟

Ever followed a butterfly"s erratic flight?

تا بحال بدنبال پروانه اي دويده ايد، آن زمان که نامنظم و بي هدف به چپ و راست پرواز مي کند؟

Or gazed at the sun into the fading night?

يا به خورشيد رنگ پريده خيره گشته ايد، آن زمان که در مغرب فرو مي رود؟

You better slow down.

کمي آرام تر حرکت کنيد

Don"t dance so fast.

اينقدر تند و سريع به رقص درنياييد

Time is short.

زمان کوتاه است

The music won"t last

موسيقي بزودي پايان خواهد يافت
Do you run through each day On the fly?

آيا روزها را شتابان پشت سر مي گذاريد؟

When you ask “How are you?”
آنگاه که از کسي مي پرسيد حالت چطور است،

Do you hear the reply?

آيا پاسخ سوال خود را مي شنويد؟

When the day is done
هنگامي که روز به پايان مي رسد

Do you lie in your bed?

آيا در رختخواب خود دراز مي کشيد

With the next hundred chores
و اجازه مي دهيد که صدها کار ناتمام بيهوده و روزمره

Running through your head?

در ذهن شما رژه روند؟

You"d better slow down
سرعت خود را کم کنيد. کم تر شتاب کنيد.

Don"t dance so fast.

اينقدر تند و سريع به رقص در نياييد.

Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won"t last

. موسيقي ديري نخواهد پائيد

Ever told your child,
آيا تا بحال به کودک خود گفته ايد،

We"ll do it tomorrow?
"فردا اين کار را خواهيم کرد"

And in your haste,
و آنچنان شتابان بوده ايد

Not see his sorrow?

که نتوانيد غم او را در چشمانش ببينيد؟
Ever lost touch,
تا بحال آيا بدون تاثري

Let a good friendship die

اجازه داده ايد دوستي اي به پايان رسد،

Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافي نداريد؟

or call and say,"Hi"
آيا هرگز به کسي تلفن زده ايد فقط به اين خاطر که به او بگوييد: دوست من، سلام؟

You"d better slow down.
حال کمي سرعت خود را کم کنيد. کمتر شتاب کنيد.

Don"t dance so fast.
اينقدر تند وسريع به رقص درنياييد.

Time is short.
زمان کوتاه است.

The music won"t last

.موسيقي ديري نخواهد پاييد.

When you run so fast to get somewhere
آن زمان که براي رسيدن به مکاني چنان شتابان مي دويد،

You miss half the fun of getting there.
نيمي از لذت راه را بر خود حرام مي کنيد.

When you worry and hurry through your day,
آنگاه که روز خود را با نگراني و عجله بسر مي رسانيد،

It is like an unopened gift.... Thrown away.
گويي هديه اي را ناگشوده به کناري مي نهيد.
Life is not a race.
زندگي که يک مسابقه دو نيست!

Do take it slower
کمي آرام گيريد

Hear the music
به موسيقي گوش بسپاريد،

Before the song is over.

پيش از آنکه آواي آن به پايان رسد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان توحید میانی ، بن بست بنفشه ، جنب پارکینگ طبقاتی توحید ، مجتمع آسمان ، طبقه چهارم
تلفن : 36294896 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
صفحه اصلیبیوگرافیمطالب سرطان پستاناخبار ویژهمطالب و مقالاتآرشيو پرسش و پاسخهابرنامه هفتگیمطالب غیر پزشکیخدمات کلینیک پستانسوالات پزشکیسایتهای دیگرگالریپیامهای کاربرانفیلم های آموزشی در مورد س